AVR ATTINY25 USB HIT-räknare

[BOB] har en USB-sida Hit-räknare som använder en ATTINY25 för att köra en max7219 som driver åtta 7-segmentdisplayer. Det är enkelt att implementera USB på en AVR som använder bara firmware, bli av med kravet på någon USB till RS232-omvandling. HOLD-programvaran är skriven i Delphi samt sitter i Windows-facket. Kodexemplen verkar vara enkla som är tillräckliga för att bredda sig i dina egna skärmprogram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post