Talstyrd skräpburk

Detta talstyrda sopor kan skickades in med hjälp av idélinjen av [Amnon]. Skräp kan komma till dig efter en svart linje och stoppa när den ser ett kors i linjen, väntar sedan på ett annat röstkommando. Det kan sedan återvända till var det hör hemma eller gå utanför efter linjen. Systemet är baserat på ett mikrochipfoto 18F4431 och använder tre 18 volt trådlösa borrmotorer och deras batterier som strömkälla. “I den närmaste framtiden kommer linjesensorerna att ersättas med UV-linjens sensorer och den svarta linjen kommer att ersättas med Clear UV-färg.”

När du ringer till systemet “PACH Zevel” (soptunna i hebreiska) går systemet till vänteläge och LED-lamporna lyser. Efter det föregående steget om du säger “Elay” (till mig på hebreiska) kommer det att köra på den svarta linjen till den första korsningen.
Detta lägger till nytt som indikerar att ta ut papperskorgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post