Hackaday Prize Entry: Flykting Reuniter

Världen handlar om en seriös flyktingkris, och med det kommer ett problem: att hitta människor. Refugee Reuniter, ett projekt som ingåtts i årets Hackaday-pris, är en möjlig lösning på detta problem. Det är en enhet som gör det möjligt för människor att återansluta med sin familj, oavsett om det är barn som förlorats i transit till destinationsländer eller mödrar och fäder som återförenar.

Det grundläggande problemet Flykting Reuniter försöker lösa är att spåra människor. Detta är en hel boll av vax som involverar integritet och tekniska problem. Idéer läggs fram hittills inkluderar GPS-trackers, implanterbara RFID-taggar och andra sådana drakoniska åtgärder. Refugee Reuniter sätter en annan snurr på detta, samtidigt som det tilldelar ett unikt, elektroniskt ID till varje namn.

Den grundläggande hårdvaran för flyktingåterförenaren är helt enkelt en RFID-armband eller token, som bärs med flykting hela tiden. Denna token är mappad till ett namn som kan ses upp i en liten terminal, bunden till en viss plats. Om en flykting loggar in i en av dessa terminaler är deras plats loggad och de kan söka efter sina släktingar. Det är en enkel teknisk lösning på vad som är i grunden en gigantisk död-träd-loggbok, bara säkerhetskopierad i en online-databas.

HackadayPrize2017 sponsras av:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post