Utjämning av PLA-tryckta delar

Vi har sett några framsteg i 3D-utskrifterna under de senaste månaderna som resulterar i några mycket attraktiva delar som ser ut som de var formsprutade. Utjämning ABS-utskrifter är nu en nödvändig skicklighet för någon individ som vill producera professionella delar, men de av oss som använder PLA för våra omöppningar har lämnats i kylan. Efter något experiment har folket över på Protoparadigm kommit med ett sätt att släta ut de PLA-utskrifterna, med samma teknik och en kemikalie som är lika säker som aceton.

I stället för aceton använder folket i protoparadigm tetrahydrofuran, eller THF, som ett lösningsmedel för PLA. Andra PLA-lösningsmedel är inte vänliga för levande organismer eller är något svårt att få. THF har ingen av dessa egenskaper; Du behöver fortfarande använda den i ett välventilerat område med nitrilhandskar, men samma försiktighetsåtgärder vid användning av aceton eller MEK gäller fortfarande. Det är också lätt att få, också: Du kan få tag på några på Amazon, även.

Processen för utjämning av PLA-utskrifter med THF är densamma som utjämning ABS-utskrifter med aceton. Stäng bara utskriften i en glasbehållare, häll i en liten mängd av lösningsmedlet och (försiktigt) värm den. Det förångade lösningsmedlet kommer att släta alla åsarna ur utskriften, vilket ger en blank och jämn yta. Du kan naturligtvis handpolera det genom att dedikera en luddfri trasa och ett par handskar till uppgiften.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post