Fixingsverktyg med 3D-skrivare

över på Manchester Hackerspace har [Bob] varit upptagen med att få en 30-årig bandsåg igång. Sågen fungerade bra, men det saknade ett staket, vilket gjorde raka nedskärningar tuffa minst sagt. Lösningen var givetvis att bygga ett nytt staket, och [BIR] fattade ett beslut att dra nytta av hans hackerspace verkstad genom att göra ett nytt staket med en 3D-skrivare.

[Bob] började med noggranna mätningar av sågens bord och kanalen springa ner längden på den. Dessa mätningar var anslutna till OpenScad, och efter några iterationer hade [Bob] en mycket väl passande profil ett staket kunde fästas till.

Med profilen nere skapade [Bob] en ny del i OpenScad som skulle hålla en aluminiumvinkelbit. Detta fästes på plastdelarna med skruvar och hela montering klämmor ner till sågen med hjälp av några 5mm bultar. För en tillverkare som normalt är dedikerad till att göra 3D-skrivardelar och YODA-huvuden, gjorde [Bob] ett fantastiskt jobb med hjälp av sin 3D-skrivare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post