Serie Port Jtag programmerare

Om du planerar att göra lite hacking med CPLD eller FPGA-chips behöver du ett sätt att programmera dem. Jtag är ett av alternativen och här är en billig metod som använder seriell port (översatt).

Denna metod kräver endast fyra signaler (TDI, TMS, TCK och TDO) plus mark. Men problemet är att en RS232-seriell port fungerar med 12V logiska nivåer och programmeringens JTAG-sida måste fungera med de logiska nivåerna som är infödda till den enhet du programmerar. Kommersiella programmerare använder en nivå omvandla IC för att ta hand om detta för dig, men det är inte mesh med det billiga målet för detta projekt. Istället använder [Nicholas] zenerdioder och spänningsdelare för att göra omvandlingen. Det finns också en LED för varje datasignal för att ge lite feedback om du har problem.

Du kan använda detta tillsammans med en programmeringsprogram som [Nicholas] visade upp med Visual Studio. Det fungerar bra via seriell port, men han försökte programmera med en USB-till-seriell dongle. Han fann att denna metod saktar processen ner till en outhärdlig 5 minuter. Ta en titt, kanske du kan hjälpa till att få den sloth-liknande programmeringen upp till en hanterbar hastighet.

[Tack Alex]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post