Ljudutgång från en seriell port

Ja, det är möjligt att få ljudutmatning från en seriell port. Visst, det verkar hemskt, men vad förväntade du dig. [Markrages] TTYPlay-programmet är mycket först att återuppta WAV-data till seriens baudhastighet. Det utnyttjar sedan Sigma-delta-modulering för att koda den analoga signalen i en binär bitstream. Du måste verkligen prova det här. Bilden ovan är från när jag testade det med tanke på att det bara tog en minut för att få tag i de delar som en sekund att kompilera. Mark States Audio Hög kvalitet kan förbättras genom att utnyttja en högre baudrate. Det finns dock en hel del buller. Någon vill sätta ihop ett grundläggande RC-filter / förstärkare; Jag kan verkligen tro på ett jobb det här kan vara till nytta för. Checkade ut mycket mer om ttyplay här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post