Långt sort-inbrottslarm är beroende av LORA-moduler

[Elite Worm] hade ett problem; Det hade varit två mindre inbrott från en lagringsenhet. Systemet hade tjocka betongväggar, cellsignal var dålig där och långsiktigt ledning var inte möjlig. Han ställde därför sig om att arbeta på ett inbrottslarm som skulle i form av sina unika krav.

En ESP32 är hjärtat av operationen, parat med en långdistans Lora-radiomodul som körs vid 868 MHz. Denna lägre frekvens har mycket bättre penetration när det gäller tjocka väggar jämfört med högre frekventa tekniker som 4G, 5G eller WiFi. Med en bit spolantenn sticker ut toppen av den 3D-tryckta höljet, kunde enheten enkelt kommunicera tillbaka till [elitmask] när lagringssystemet var tillgängligt olagligt.

Med ett öga på säkerhet, varnar enheten inte bara för dörr öppna händelser. Om signalen går förlorad från fjärrsändaren i lagringsenheten, kanske på grund av en avancerad motståndare som skär strömmen, kommer larmet också att höjas. Det finns fortfarande ett visst arbete på sändarens sida, men som [Elite Worm] behöver se till att dörrsensorn är pålitlig under alla förhållanden.

Många sätter sina hårdvarukunskaper för att arbeta i service av säkerhet, och vi ser rutinmässigt proprietära larmsystem anpassade av företagande hackare. video efter pausen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post