Att föra Elua till MBED

[Karl] gillade sin MBED – en liten bitarmdriven mikrokontrollerplattform – men han önskade en interaktiv programmeringsmiljö. Grundläggande var bara inte att skära det, så han valde att ta med Elua till sin MBED.

När du väljer en interaktiv framstegsatmosfär för mikrokontroller har du vanligtvis två val: gamla eller enorma. Visst, det finns en mellanliggande med Python på en arm, men varför inte utnyttja något uttryckligt utvecklat för mikrokontrollers?

För att få Elua att springa på sin MBED, laddade [Karl] den senaste versionen såväl som plopped den på sin mbed. Den nuvarande versionen, 0,9, har inte stöd för ett SD-kort, vilket allvarligt begränsar användbarheten. [Karl] kom runt detta genom att koppla upp ett SD-kort till MBED, vilket gav honom gigabyte område för all sitt framstegsarbete.

Medan AVRS samt bilderna i världen sitter fast med språk som C eller sämre, är de nya armbrädorna som erbjuds mycket mer än kapabel att köra en total ELUA-utvecklingsmiljö, med vad som helst som är tillgänglig med en terminal. [Karl] komponerade även sin egen redaktör för MBED, och han kommer snart att arbeta med några partier inbäddade jobb som han har i åtanke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post