Radiostyrd skalbagge

Forskare vid University of California har lyckats implantera ett chip i en gigantisk blombagge som gör att den svarar på kommandon från datorn. De kan säga att det ska flyga, sluta, sväng vänster och sväng höger. Kontrollerna görs genom sina optiska nerver och vinge muskler. Även om posten säger att flygsignaler skickas till optiska lobes och styrning sker genom stimulering av vinge musklerna, visar videon att styrningen uppnås genom optisk lobstimulering.

Även om vi är säkra på att det finns något stort vetenskapligt mål bakom detta, vi kan inte låta bli att tänka (hopp) att vi kommer att se gigantiska robotstyrda skalbagge strider med lasrar och raketer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post